Privacybeleid

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en het veilig behandelen van jouw persoonlijke informatie. Op deze pagina willen we je informeren over hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen wanneer je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt.

Verwerkingsverantwoordelijke:

az West
Ieperse Steenweg 100
8630 Veurne
privacy@azwest.be
BTW: 0408.380.193

Algemene Verordening Gegevensbescherming

az West waardeert jouw interesse in haar activiteiten en jouw bezoek aan haar website. We willen ervoor zorgen dat je je comfortabel voelt bij het bezoeken van onze website en willen duidelijk maken wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.

Je persoonlijke gegevens, inclusief je e-mailadres, worden als volgt gebruikt:

  • Informatie die je ons verstrekt met als doel informatie van ons te verkrijgen, wordt opgeslagen om aan jouw informatieverzoek te voldoen. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.
  • Informatie die je ons verstrekt in het kader van een sollicitatie- of stageaanvraag wordt zorgvuldig opgeslagen en behandeld met het oog op de desbetreffende procedure. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.
  • Jouw zoekopdrachten (anoniem) kunnen worden gebruikt om de website verder te optimaliseren.
  • We zullen jouw persoonlijke informatie op geen enkele wijze ter beschikking stellen van of verkopen aan derden.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna kortweg 'AVG') legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (de verwerkingsverantwoordelijke), de verplichting op de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen), te informeren.

Jouw rechten

Als bezoeker heb je recht op inzage en toegang, recht op verbetering, wissing en beperking, recht van bezwaar, recht op het intrekken van toestemming, recht op overdraagbaarheid. Neem in dat geval contact op via bovenstaande contactgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door az West gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.

az West doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Klachten

Indien je van mening bent dat jouw rechten als betrokkene worden geschonden bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35.

Onze website bevat links naar niet-az West-websites. az West is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met persoonlijke gegevens.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!