Algemeen Geplaatst op 21 nov. 2023

Az West bereidt zich voor op vergrijzing in de regio

Een ziekenhuis aangepast aan de noden en behoeften van ouderen, dat is waar momenteel naar gestreefd wordt in az West. In een regio geconfronteerd met een vergrijsde populatie merken we de gevolgen daarvan ook in az West. Aangezien een groot deel van onze patiënten ouderen zijn, passen we onze werking daaraan aan. Naar aanleiding van de Ouderenweek (20-26 november) zetten we onze inspanningen graag even in de kijker.
DSC 0457

Activiteiten Ouderenweek

Jaarlijks sensibiliseert de Vlaamse Ouderenraad tijdens de Ouderenweek rond bepaalde thema’s. Dit jaar is het thema ‘de toekomst van de ouderenzorg’ en dat is exact waar in az West ook over nagedacht wordt. In 2025 zullen de helft van de verblijvende patiënten in Belgische ziekenhuizen oudere zorgvragers zijn en in de Westhoek & Westkust liggen deze cijfers nog iets hoger. Tijd dus om ons voor te bereiden op de noden en wensen van deze groep patiënten.

Tijdens de Ouderenweek worden de patiënten op de beide geriatrieafdelingen extra in de watten gelegd met diverse activiteiten. Dagelijks is er een warm moment voorzien met koffie en koekjes waarbij een vrijwilliger of medewerker langsgaat bij de patiënten en tijd maakt voor een gesprek. Voor patiënten die geen bezoek hebben in de namiddag kan dit enorm deugd doen! Daarnaast delen we ook lippenbalsem uit om de droge lippen te verzorgen tijdens de winter. Op dinsdag zetten we in op sfeer en gezelligheid met een streepje muziek. Medewerkster Rita komt accordeon spelen op de gang en in de patiëntenkamers.

Er wordt ook geëxperimenteerd met een belevenistafel die we enkele weken op proef gehad hebben. Dit is een groot touchscreen scherm met verschillende modules die een ziekenhuisopname kan verzachten. De tafel werd getest op verschillende diensten en viel erg in de smaak op geriatrie. “De belevenistafel is een echte meerwaarde in het kader van revalidatie. De patiënten moeten rechtstaan, er wordt geoefend op hand- oogcoördinatie, maar de tafel brengt ook sfeer door samen dingen te kunnen beleven”, aldus geriater dr. Eva Duyver.

Helaas is de aankoop een erg dure aangelegenheid en zijn wij nog op zoek naar extra sponsoring om een belevenistafel te kunnen aankopen. Wil jij ons helpen hierbij? Neem dan contact op via zorgbeleving@azwest.be

Belevenistafel

Uitbreiding geriatrisch dagziekenhuis

Geriatrische patiënten komen terecht op onze geriatrieafdelingen en/of op het geriatrisch dagziekenhuis. De laatste jaren is de activiteit op het geriatrisch dagziekenhuis enorm toegenomen. We merken dat de vraag stijgt en hebben ons aanbod hieraan aangepast. Sinds kort is het dagziekenhuis bovenop de dinsdag en woensdag een extra dag per maand open op maandag. In het dagziekenhuis kunnen oudere patiënten terecht voor meerdere onderzoeken, behandeling(en) en/of revalidatie tijdens een dagopname. Het dagziekenhuis bestaat uit een multidisciplinair team waarbij naast de arts en verpleegkundige de patiënt ook beroep kan doen op ergotherapeuten, psychologe, logopediste, diëtiste en sociaal assistente.

Ook het aanbod werd een stuk uitgebreid: er werden gestroomlijnde paden opgesteld zoals bv. een pad rond osteoporose, de valkliniek, geheugenkliniek etc. Er wordt ook ingezet op geriatrisch advies bij patiënten in een oncologisch traject, er is een samenwerking met de cardiologen voor preoperatieve uitwerking en iets nieuws in ons aanbod zijn de geheugentrainingen. Hierbij doorloopt de patiënt in 12 weken zes sessies om enerzijds het praktisch functioneren van de patiënt te ondersteunen en anderzijds de vragen van patiënt en mantelzorgers rond hun diagnose dementie te ondersteunen.

Het geriatrisch dagziekenhuis in een nieuw jasje maakt werk van een eenduidig traject voor de patiënt en vooral van de opvolging nadien bij patiënten met de diagnose van dementie. “Na de diagnose willen we voorkomen dat patiënten in de kou komen te staan. We zorgen voor een opvolgsysteem zowel voor de patiënten als voor de mantelzorgers die we mee betrekken”, legt geriater dr. Philippe Cochez uit. “Er is een intensief begeleidingstraject vanaf dat de diagnose gesteld is. We proberen een oplossing voor te stellen en ook de mantelzorger te betrekken en uit te leggen wat die persoon kan verwachten als mantelzorger.”

Dagziekenhuis geheugentraining

Extra aandacht voor revalidatie en vroegtijdige zorgplanning

Voor patiënten die opgenomen worden op een geriatrieafdeling wordt er dan weer meer ingezet op revalidatie. Hiervoor werd een extra kinesitherapeut en ergotherapeut aangeworven. Er zijn ook lopende projecten rond co-managementdiensten (diensten die gaan samenwerken) waarmee we hopen volgend jaar aan de slag te gaan.

Geriatrie is vaak een ondergewaardeerde discipline. Het is een complexe discipline want de patiënt komt binnen voor één iets, maar heeft eigenlijk meerdere dingen. Voor onze verpleegkundigen is de uitdaging dan ook des te groter. Gelukkig hebben we een gemotiveerd team dat ervoor zorgt dat geriatrie warme en zorgende diensten zijn.
dr. Eva Duyver, geriater
Dr Cochez en dr Duyver

Naast revalidatie is er extra aandacht voor vroegtijdige zorgplanning. Dit houdt in het tijdig bespreken van zorgwensen en – doelen. Vroegtijdige zorgplanning is een proces, vaak bestaande uit meerdere gesprekken met patiënten en familieleden. Het heeft als doel een medisch zorgplan op te stellen dat in lijn ligt met de voorkeuren en wensen van de patiënt, specifiek in de setting van ernstige ziekte of einde van het leven. Op de afdeling geriatrie proberen we dan ook systematisch bij iedere patiënt deze topic te bespreken en zo mogelijk een NTR-code (Niet Te Reanimeren) af te spreken met patiënt en/of familie. Door dit neer te schrijven in de ontslagbrief (die digitaal beschikbaar is via CoZo) wordt dit duidelijk gecommuniceerd naar andere zorgverleners en hopen we hiermee het onderwerp meer ter sprake te laten komen.

Project ouderenvriendelijk ziekenhuis

Ook naar de toekomst toe bekijken we hoe we ons ziekenhuis meer ‘ouderenvriendelijk’ kunnen maken. Hiervoor gaat op de eerste dag van de Ouderenweek de werkgroep ouderenvriendelijk ziekenhuis uit de startblokken. Aangezien een groot deel van onze patiënten kwetsbare ouderen zijn is dit broodnodig. Hiervoor baseren wij ons op de visietekst ouderenvriendelijk ziekenhuis opgesteld door Zorgnet-Icuro in samenwerking met 7 ziekenhuizen. In deze gids staan aanbevelingen rond 10 thema’s gaande van opname- en ontslagbeleid tot infrastructuur.

We willen meer aandacht voor de specifieke noden en behoeften van kwetsbare ouderen van bij opname/spoed tot op de afdeling geriatrie. We willen ook de bewustwording over hoe we kijken naar onze ouderen aanpassen en kijken naar wat ze wel nog kunnen i.p.v. wat ze niet meer kunnen (= ageism, stereotiepe beeldvorming van ouderen). Hiervoor zullen in de werkgroep concrete zaken aangepakt worden. Zo is het o.a. de bedoeling om te starten met een patiëntenpanel geriatrie om de stem van de patiënt en de mantelzorgers mee te nemen in het project.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!