Algemeen Geplaatst op 26 aug. 2022

Bert Cleuren aangesteld als nieuwe algemeen directeur

Toech A Zwest LS 20230523 265 min

Op 25 augustus 2022 werd dhr. Bert Cleuren aangesteld als nieuwe algemeen directeur door het Bestuursorgaan. Hij heeft ruim 22 jaar ervaring in het ziekenhuis en was tot voor kort aan de slag als verpleegkundig directeur. Hiermee volgt hij dhr. Lieven Vermeulen op.

We willen dhr. L. Vermeulen bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de uitbouw van az West tot een bloeiend en kwalitatief performant ziekenhuis en wensen hem ook veel succes toe bij zijn toekomstige professionele uitdagingen.

Door nauwe samenwerking met de artsen, ziekenhuismedewerkers en directie is het bestuur overtuigd dat de verdere groei en toekomst van az West verzekerd is.

“De voorbije 22 jaar heb ik het ziekenhuis goed leren kennen en weet ik dat er zeer veel potentieel aanwezig is onder de medewerkers om onze opdracht als kwalitatief regionaal ziekenhuis in te vullen. Om die reden heb ik het engagement opgenomen van algemeen directeur.”

We wensen hem veel succes toe in deze nieuwe functie!

CORRECTIE op info uit de media:

De samenwerking met dhr. Vermeulen werd stopgezet met onmiddellijke ingang, maar er is geen sprake van een ontslag 'op staande voet'. Het betreft geen ontslag met dringende redenen.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!