Algemeen Medisch nieuws Geplaatst op 17 mrt. 2023

Reactie op KCE-studie borstkliniek

Borstkliniek B

Achtergrond borstkliniek az West

Als we even teruggaan in de tijd, dan zien we dat az West al de werking van een borstkliniek hanteert sinds 2001, m.a.w. al van voor de wetgeving rond borstklinieken bestond. Vandaar hanteren wij toen en nog steeds de benaming borstkliniek, alhoewel wij inderdaad niet beschikken over de officiële erkenning. Toen de wetgeving er kwam, hebben wij meermaals geprobeerd deze erkenning te krijgen, maar als klein ziekenhuis voldeden wij toen niet aan alle criteria. Toch zijn wij zonder erkenning blijven werken zoals een satellietcentrum dat doet, maar zonder de financiering ervoor. Dit enkel en alleen omdat wij geloven in de meerwaarde van onze activiteit voor de patiënten uit onze streek.

Hoe werkt de borstkliniek in az West

We voeren de basiszorg oncologie uit op onze site zoals die voorgeschreven staat in het zorgprogramma. Dit alles mogen we wettelijk gezien doen. Voor de meer gespecialiseerde zorg (bv. radiotherapie) werken we samen met het coördinerend centrum van AZ Sint-Jan Brugge Oostende.

In 2019 is medisch oncoloog dr. Vroman in dienst gekomen, wat voor een evolutie gezorgd heeft in ons oncologisch centrum. Ondertussen beschikken wij wel over alle gevraagde criteria om de erkenning als borstkliniek te behalen. We hebben de nodige artsen in dienst met een bijzondere beroepstitel in de oncologie en kunnen ook de gewenste volumes op vlak van aantal diagnoses en operaties voorleggen. Zo moet je voor de erkenning satellietborstkliniek een minimaal activiteitenvolume van 60 nieuwe diagnoses per jaar halen, in 2021 was dit aantal 105 bij ons. Het minimaal aantal borstoperaties dat een chirurg jaarlijks moet uitvoeren, is vastgelegd op 30 ingrepen per jaar per chirurg. Wij komen in 2021 aan 64 ingrepen over 2 chirurgen.

“Sinds ik in dienst gekomen ben als medisch oncoloog is de multidisciplinaire benadering nog versterkt. Dankzij een intense samenwerking met een groot oncologisch expertisecentrum (AZ Sint Jan Brugge), gebeuren alle MOC-vergaderingen (multidisciplinair oncologisch consult) in aanwezigheid van een radiotherapeut-oncoloog van het AZSJ. Internationaal erkende state of the art richtlijnen worden regelmatig in regionale werkvergadering geüpdatet en toegepast bij elke MOC- bespreking. Het aantal besproken patiëntendossiers (MOC) is de laatste 4 jaar crescendo toegenomen voor zowel nieuwe diagnoses als patiënten in opvolging wegens evolutie van hun ziekte.

Elke borstkankerpatiënt wordt van zodra de diagnose gesteld wordt, opgenomen in een aangepast en regelmatig bijgewerkt zorgpad senologie, met coaching en begeleiding van een borstverpleegkundige, aangevuld met een klinisch psychologe, diëtiste en sociaal verpleegkundige. Voor elk type behandeling hoort een specifieke duiding en uitleg, steeds met aangepaste op maat gemaakte documentatie en begeleiding. Onze kleinschaligheid fungeert hierbij vaak als troef, waarbij de patiënt centraal staat en steeds terug beroep kan doen op dezelfde vertrouwde zorgverleners.” – dr. Philippe Vroman

Een logische volgende stap is dat wij opnieuw bezig zijn met de aanvraag om het gespecialiseerde zorgprogramma oncologie te behalen, waarna je de erkenning van je borstkliniek kan aanvragen. Helaas neemt dit wat tijd in beslag.

Enkele cijfers

Zoals hierboven geschetst halen wij de gevraagde volumes op vlak van patiënten en operaties. Daarnaast werd vandaag het rapport voor ons ziekenhuis ter beschikking gesteld omtrent de indicator borstkanker. Deze cijfers werden eveneens gebruikt voor de KCE-studie. Graag willen we daar transparant over communiceren. Als algemene conclusie kunnen we met trots zeggen dat az West een vergelijkbaar niveau haalt met een mediaan groot erkend centrum.

Enkele voorbeelden:

  • 95,6% van de patiënten worden binnen de 6 weken geopereerd.
  • 98,3% van de patiënten start binnen de 9 maanden na operatie met radiotherapie.
  • 96,6% van de patiënten krijgt een mammografie en borstechografie voor de start van eender welke behandeling.

Conclusie: in az West word je snel geholpen als patiënt. In grotere centra liggen de cijfers op vlak van snelheid lager. Indien de overheid enkel met grote coördinerende centra verder wil, zullen de wachttijden voor de patiënt oplopen.

Op vlak van overlevingskansen kunnen we ons ziekenhuis vergelijken met het niveau van erkende borstklinieken. We halen hierbij een gemiddelde score. Het klopt dus niet dat de overlevingskansen van de patiënt hier lager liggen.

Waarom moet de borstkliniek van Veurne blijven?

Az West is een belangrijk regionaal ziekenhuis op vlak van nabijheid om dergelijke (oncologische) basiszorg aan de inwoners van deze regio te kunnen voorzien. Het Koninklijk Besluit m.b.t. locoregionale zorg stelt dat iedereen toegang tot basiszorg moet hebben binnen een aanrijtijd met de auto van minder dan 30 min. Het is dan ook onze missie om die basiszorg aan te bieden aan de inwoners van regio Westhoek-Westkust.

De patiënten die behandeld worden in onze borstkliniek zijn voor 60% ouder dan 60 jaar. Deze populatie heeft een grotere zorgbehoefte en geraakt vaak niet in een groter, verder gelegen centrum. Onze patiënten hebben alle baat bij een behandeling dichtbij huis.

We betreuren het dan ook ten zeerste dat de overheid wantrouwen schept tussen de arts- patiëntrelatie in de recente mediaberchtgeving. Spijtig dat er niet eerst aan tafel gegaan werd met de ziekenhuizen om de resultaten te bespreken.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!