Infectiepreventie

Het team infectiepreventie heeft als belangrijkste taak “het voorkomen van zorginfecties”. Dit zijn infecties die een patiënt kan oplopen tijdens of in aansluiting van een verblijf in het ziekenhuis.
AZWEST NJ2017 54

Om het risico op een zorginfectie zo klein mogelijk te houden, wordt onder andere ingezet op:

1) Vermijden van overdracht van ziektekiemen

Dit doen we onder andere door:

  • goede standaardhygiëne (bv. correcte handhygiëne)
  • screenen van patiënten naar kiemen die erg besmettelijk zijn (bv. coronavirus) of die resistent zijn aan antibiotica (bv. MRSA, VRE)
  • extra (isolatie)maatregelen te nemen bij patiënten die besmet zijn met deze kiemen

2) Correct uitvoeren van invasieve procedures volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen

Zo willen we onderstaande infecties vermijden:

  • urineweginfectie (bij blaassonde)
  • longontsteking (bij beademing)
  • wondinfectie (na een operatie)
  • bloedstroominfectie (bij infuustherapie)

Daarnaast is het team infectiepreventie adviseur op heel wat vlakken: bij bouwwerken, hygiëne in de keuken, controle water, linnen, sterilisatie, onderhoudsprocedures, antibioticabeleid, kwaliteitsprojecten,…

Contactgegevens

Verpleegkundig ziekenhuishygiënisten: Lieve Debruyne en Marilie Libeert

Arts ziekenhuishygiënist: Dr. H. Lebbinck en dr. A. Verhaeghe

infectiepreventie@azwest.be

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!