Missie en visie

Bij az West is ons doel duidelijk - het bieden van kwalitatieve, patiëntgerichte zorg die uitblinkt in excellentie en comfort. Onze toewijding aan deze idealen wordt versterkt door onze diepgewortelde waarden van respect, openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  • AZSAV 44
  • Groepsfoto medewerkers 1
  • AZSAV 21

Missie

Het az West is het acuut regionaal ziekenhuis van Westhoek & Westkust. De opdracht van het ziekenhuis bestaat erin een breed spectrum van kwalitatieve en patiëntgerichte zorg aan te bieden. Het doet dit in nauwe samenwerking met de eerste lijn en met categorale, supraregionale en universitaire partners.

Visie

Het az West biedt elke patiënt een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg in een hedendaagse zorgomgeving, gericht op excellente zorg en huiselijk comfort. Daartoe trekt het gedreven artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgverstrekkers aan in de uiteenlopende domeinen van de regionale gezondheidszorg.

Om de kwaliteit te garanderen, werkt het ziekenhuis volgens principes van kwaliteitstrajecten, permanente verbetering van processen en extern toezicht. Deze verworven expertise, gekaderd binnen een ethische context, garandeert dat elke patiënt een persoonsgericht en hoogkwalitatief zorgtraject doorloopt.

Az West voert een duurzaam financieel beleid zodat we de nodige middelen kunnen investeren in mensen, infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren.

Daarnaast is het ziekenhuis een regionaal opleidingscentrum voor verschillende zorgverleners. Wij bieden onze medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien en bij te scholen in een stimulerende en collegiale werkomgeving.

“Zorg op mensenmaat” bieden, betekent dat wij nu en in de toekomst alleen de hoogste kwaliteitsnormen als maatstaf zien, met het accent op een sterk individuele benadering zodat onze patiënten zich in vertrouwen kunnen laten behandelen voor geplande en ongeplande zorg.

Waarden

  • Respect en gelijkwaardigheid
  • Openheid en toegankelijkheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!