Bestuursorgaan

Hier presenteren we het Bestuursorgaan, een belangrijk college dat verantwoordelijk is voor het strategische beleid en de algemene leiding van ons ziekenhuis. Het Bestuursorgaan bestaat uit deskundige professionals met diverse achtergronden en expertise, die zich inzetten voor de kwaliteit, veiligheid en het welzijn van onze patiënten.


Het Bestuursorgaan, als hoogste raad, komt maandelijks bijeen om het ziekenhuis zowel op juridisch als feitelijk vlak te besturen. De directie onderhoudt regelmatig contact met het Bestuursorgaan om informatie te verstrekken en te overleggen over belangrijke beslissingen die genomen moeten worden.

Het Bestuursorgaan delegeert de dagelijkse operationele taken aan de directieleden, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van het ziekenhuis. Hierdoor kan efficiënte besluitvorming plaatsvinden en wordt de continuïteit van de ziekenhuisactiviteiten gewaarborgd.

Leden:

 • F. Coussee, voorzitter
 • R. Verhaeghe, ondervoorzitter
 • K. Declerck, bestuurder
 • J. Swinnen, bestuurder
 • A. Touquet, bestuurder
 • J. Verbauwhede, bestuurder
 • C. Verslype, bestuurder

Aanwezigen, niet-lid, geen bestuurder:

 • B. Cleuren, algemeen directeur
 • K. De Ridder, directeur patiëntenzorg & innovatie
 • F. Clauw, administratief-financieel directeur
 • B. Hermans, facilitair directeur
 • Dr. O. Debels, hoofdarts

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!