Medische raad

De Medische Raad is een belangrijk orgaan binnen het ziekenhuis dat de belangen van de medische professionals behartigt. De leden worden om de 3 jaar verkozen uit de medische stafleden.
  • Dr. Hervé Lebbinck, voorzitter – anesthesist
  • Dr. Lode De Bruyne, 1ste ondervoorzitter - cardioloog
  • Dr. Geert Biebaû, 2de ondervoorzitter - radioloog
  • Dr. Bernard Vandooren, secretaris - pneumoloog
  • Dr. Tim Couvreur - neurochirurg
  • Dr. Nathalie De Wever - anatoom patholoog
  • Apr. blg Johan Gunst - apotheker-bioloog
  • Dr. Bernard Struelens - orthopedist
  • Dr. Julie Van den Ostende - psychiater

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!