Overige samenwerkingen

In onze voortdurende toewijding aan het leveren van hoogwaardige zorg streven we ernaar om samen te werken met andere vooraanstaande zorginstellingen, ziekenhuizen en eerstelijnszorgzones. Deze samenwerkingen vormen de kern van onze missie om de gezondheid en het welzijn van onze gemeenschap te verbeteren.

Universitaire ziekenhuizen

  • UZ Gent: zorgprogramma pediatrie en oncologie, P* functie en M/N* functie, klinische genetica en genetisch onderzoek,
  • UZ Leuven: o.a. cardiale pathologie, orgaantransplantatie (als een patiënt in aanmerking komt voor orgaantransplantatie komt een team van UZ Leuven naar Veurne om de organen weg te nemen), …

Algemene ziekenhuizen

  • AZ Sint Jan Brugge: o.a. intensieve zorgen neonatologie (prematuren worden indien nodig doorgestuurd naar AZ Sint-Jan), botbank, borstkliniek (de oncologen van onze borstkliniek komen van AZ Sint-Jan), wiegendoodmonitoring…
  • AZ Damiaan: cardiale pathologie (onze cardiologen voeren ingrepen uit in het cathlab van AZ Damiaan)
  • AZ Delta & Jan Yperman Ziekenhuis: CAD (de nierdialyse in ons ziekenhuis wordt uitgebaat door AZ Delta en Jan Yperman)
  • OLV Aalst: cardiale pathologie, urologie (bepaalde ingrepen worden door onze arts(en) in OLV Aalst uitgevoerd).
  • ZOAST: Convention de Zone Organisée aux soins transfrontaliers "littoral" (afspraak om zorgen toe te dienen aan patiënten die in de grensregio met Frankrijk wonen).

Revalidatie/categoraal ziekenhuis

  • Koningin Elisabeth Instituut (KEI): duurzaam samenwerkingsverband (apotheek, klinisch labo, fysische geneeskunde, rug- en nekschool,...)
    Heel wat artsen van az West zijn actief in het KEI.

Geestelijke gezondheidszorg

1e lijn, thuiszorg en overige

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!