Westhoeksamenwerking

Veurne 8908 kleiner

Vrijdag, 7 april, 2023

Het Jan Yperman Ziekenhuis en az West zetten een volgende stap in hun samenwerking en kiezen voor een nieuw ziekenhuisnetwerk Westhoek. Dat zal vandaag in een brief aan de Vlaamse overheid worden gemeld.

Eind januari zijn az West en het Jan Yperman Ziekenhuis overgegaan tot de oprichting van een structurele, juridisch geformaliseerde en door de overheid erkende samenwerking bekrachtigd in een Memorandum of Understanding. Ondertussen werd beslist dat deze samenwerking de vorm zal aannemen van een groepering. Hierbij blijven beide ziekenhuizen autonoom bestaan.

Netwerk

De voorbije maanden werd samen het traject gelopen tot een gezamenlijke keuze voor toetreding tot het netwerk dat het beste aansluit bij het zorgstrategisch plan voor de Westhoek. Dit vertrekkende vanuit de meerwaarde voor zowel de patiënten uit de ruime Westhoek als voor de artsen, andere zorgverleners en ondersteunende medewerkers. Zo kan maximaal ingezet worden op de realisatie van een geïntegreerde werking met de eerstelijnsactoren, de verankering van de tweedelijnszorg in de Westhoek en het behoud van werkgelegenheid in de ruime regio.

Er werd gekeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande netwerken, maar deze bleken niet de ideale match te zijn voor onze samenwerking. Daarop werd op 5 april beslist om een eigen Westhoek-netwerk op te richten tussen de ziekenhuizen az West en het Jan Yperman Ziekenhuis. Dit Westhoek-netwerk zou de volledige Westhoek bestaande uit zo’n 17 gemeentes, goed voor 220 000 inwoners van kwaliteitsvolle zorg voorzien. Hiertoe moeten beide ziekenhuizen uit hun huidige netwerk (KOM voor az West en TRIaz voor Jan Yperman Ziekenhuis) stappen en wordt de aanvraag bij de overheid voor een nieuw netwerk voorbereid. We hopen tegen het eind van de zomer meer nieuws van de overheid te ontvangen.

N.v.d.r.: De financieringswet voor ziekenhuizen die sinds een aantal jaren Vlaanderen geldt, houdt in dat elk ziekenhuis deel moet uitmaken van een netwerk. Het voordeel van die netwerken is een betere bediening van patiënten in eigen streek, het delen van diensten en een efficiëntere inzet van middelen en medische expertise. Vlaanderen kent momenteel 12 ziekenhuisnetwerken.

Waarom dit netwerk

Als de Vlaamse overheid het gloednieuwe netwerk erkent, is de eerstvolgende stap een zorgstrategisch plan op maat van de Westhoek. Op die manier kan beter worden ingespeeld op de zorgnoden van de Westhoek met een relatief vergrijsde bevolking. Die hoge zorgnood in de streek staat in schril contrast met opvallend minder ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners in de Westhoek, als je dat vergelijkt met de rest van Vlaanderen. Om een idee te geven: in de Westhoek zijn er ongeveer 340 ziekenhuisbedden voorzien per 100.000 inwoners, terwijl dat in de gehele provincie West-Vlaanderen gemiddeld over 541,4 per 100.000 inwoners gaat. (bron: Gezondheid België) Daarnaast sluit het voorstel perfect aan op het culturele en demografische DNA van de streek. Denk maar aan de administratieve of toeristische regio-ontwikkeling en de eigen brandweerzone.

Maar misschien wel het belangrijkste argument om tot samenwerking over te gaan is de ‘aanrijtijd’. Volgens de wet moet elke inwoner in dit land op 30 minuten tijd naar een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Dat is in de huidige situatie en binnen de bestaande netwerken niet het geval voor een pak inwoners in de Westhoek. Het nieuwe netwerk wil echt toegankelijke zorg garanderen. Het liefste dicht bij huis als het om basiszorg gaat zoals radiologie of bepaalde chirurgische ingrepen. Voor hypergespecialiseerde technieken zal altijd worden doorverwezen naar grotere centra in West-Vlaanderen of universitaire ziekenhuizen. Het partnership met die grotere centra wil het nieuwe netwerk onderhouden en versterken. Waar dit nieuwe ziekenhuisnetwerk locoregionaal niet zelf voor kan zorgen, reikt het nog altijd de hand naar supraregionale collega’s met uitgekiende expertises.

Az West en Jan Yperman kiezen met deze aanvraag voor betere samenwerkingen en groeimogelijkheden in de Westhoek en een versterking van de samenwerking met grotere West-Vlaamse ziekenhuizen voor belangrijke medische specialisaties. We hopen dat de hogere overheden deze ambitie snel honoreren en de Westhoek de kwaliteitsvolle zorg garanderen die het verdient.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!