Ziekenhuisnetwerk KOM

Az West maakt deel uit van het Ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland). Samen met zeven andere zorginstellingen wil az West kennis en expertise bundelen, om de zorg dichter bij de patiënt te brengen.

Deze ziekenhuizen maken, naast az West, deel uit van het KOM-netwerk:

Het hoofddoel van het netwerk is nabijheid van de zorg. Dat wil zeggen: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Een patiënt hoeft, voor het verkrijgen van de nodige basiszorg, hierdoor niet de helft van de provincie te doorkruisen.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, etc.) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk, waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Voor meer info kan je terecht op

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!