Vrijheidsbeperkende maatregelen

Soms zijn er situaties waarin het nodig kan zijn om de bewegingsvrijheid van een patiënt te beperken. In az West hanteren we zorgvuldig geselecteerde maatregelen, zoals mechanische fixatie, afzondering en dwangbehandeling, om de veiligheid en het welzijn van de patiënt en anderen te waarborgen.

Evaluatie van de maatregelen

Wanneer een patiënt wordt gefixeerd, wordt er extra toezicht gehouden. Elke shift wordt er een evaluatie van de genomen maatregelen uitgevoerd en wordt er in teamverband gekeken of deze nog steeds noodzakelijk zijn.

Informeren

Patiënten worden altijd op de hoogte gebracht van wat er gaat gebeuren. Familie wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en krijgt een brochure mee. Voor meer uitleg en aanvullende informatie kan je altijd terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!