Aandoeningen

Discus Hernia

Dienst:

Orthopedie
Scheur in de kraakbeenring van de tussenwervelschijf (discus) waardoor de gelei-achtige kern uitloopt, met druk op de zenuwwortel, het ruggenmerg en omliggende structuren tot gevolg.

Het beste onderzoek om na te gaan op welk niveau de hernia zich bevindt, is een MRI. Hiermee kunnen we een perfect 3D zicht vormen van de aangedane zenuw alsook een duidelijk behandelplan uitvoeren.

De behandeling in de acute fase is compatibel met die van een lumbago.

Indien medicamenteuze therapie onvoldoende blijkt, wordt vaak geprobeerd om de zwelling rondom de zenuw te doen afnemen. Dit gebeurt d.m.v. een selectieve infiltratie of "wortelblok". Hierbij wordt een verdovend product en wat cortisone geïnfiltreerd rondom de hernia. Dit kan tot driemaal toe worden toegediend.

Bij blijvende last of acute motorische uitval komt dit letsel in aanmerking voor een operatieve ingreep. Afhankelijk van de grootte van de hernia wordt geopteerd om enkel de hernia weg te nemen (microdisectomie), ofwel de ganse discus. Deze laatste wordt dan best vervangen door een nieuwe structuur om de wervelhoogte te bewaren. Hierbij wordt dan een zogenaamde fusie uitgevoerd waarbij de boven- en onderliggende wervel met elkaar fusioneren of vastgroeien.

Beide ingrepen worden met microscopische ondersteuning uitgevoerd.

Hierbij treedt er acute of chronische schade op aan de discus of tussenwervelschijf. Daardoor begint deze uit te puilen in het ruggenmergkanaal waar er compressie op de zenuw optreedt. Dit gaat gepaard met typische uitstralingspijn over het gebied van de aangedane zenuw. De patiënt voelt dit als pijn en tintelingen of een slapend gevoel in het aangedane gebied. De diagnose kan vaak uit het verhaal of uit de kliniek worden afgeleid.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!