Aandoeningen

Geheugenstoornissen

Dienst:

Geriatrie

Geheugenstoornissen zijn een toenemend probleem in de steeds ouder wordende populatie.

Niet elke vergeetachtigheid bij de oudere persoon is verontrustend. Ouder worden gaat meestal gepaard met een beperkte achteruitgang van het geheugen, die weinig of geen invloed heeft op het functioneren. Echter toenemende stoornissen van het geheugen die het dagelijks functioneren verstoren kunnen een eerste symptoom zijn van dementie of een voorstadium hiervan.

Dementie komt vooral voor bij ouderen maar kan ook jongere personen (jonger dan 65 jaar) treffen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer die vaak begint met geheugenproblemen. Bij andere vormen van dementie kunnen taalstoornissen, gedragsproblemen, wanen of hallucinaties soms meer op de voorgrond staan.

Ook lichamelijke problemen (infecties, hersentrombose,..), medicatie, slaapstoornissen, psychische stoornissen (depressie) kunnen leiden tot (tijdelijke) geheugenproblemen.

Dit alles maakt de diagnostiek van cognitieve problemen tot een complex gegeven en vereist een multidisciplinaire aanpak op maat van de patiënt om tot een correcte diagnose te kunnen komen.

Een vroegtijdige diagnose van de oorzaak van cognitieve stoornissen is belangrijk. Het kan twijfel en angst wegnemen bij patiënten en hun familieleden. Bovendien zijn een aantal oorzaken van geheugenproblemen goed aan te pakken.

Ook het tijdig detecteren van dementie laat toe om een behandeling op te starten op het moment dat patiënten nog zelfstandig kunnen functioneren. Daarnaast kunnen patiënten en de naasten, bij een vroegtijdige diagnose, de symptomen en veranderingen beter begrijpen en beter mee omgaan.

Indien je geheugenproblemen ervaart, kan je in de Geheugenkliniek van het geriatrisch dagziekenhuis terecht voor correct diagnosestelling. Dit gebeurt door een multidisciplinaire uitwerking in meerdere stappen. De uiteindelijke diagnose wordt uitgelegd door de behandelend geriater op consultatie. Verwijzing hiervoor wordt voorzien door een behandelend (huis)arts.

Op heden is er nog geen genezende behandeling voor de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. De huidige medicamenteuze behandelingen zijn gericht op een achteruitgang van het geheugen en functioneren te vertragen.

Er wordt echter in het traject na de diagnose van dementie een multidisciplinaire opvolging voorzien met veel aandacht voor het optimaliseren van de levenskwaliteit en het welzijn van de patiënt en zijn familie. Het doel daarbij is om de patiënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Er worden uitleg voorzien rond het ziektebeeld, praktische adviezen gegeven rond het omgaan met de geheugenproblemen, aandacht voorzien voor de sociale situatie van patiënt en ook dieper ingegaan op vroegtijdige zorgplanning.

Daarnaast kan er ook een traject van geheugentraining aangeboden worden.

Voor verdere informatie rond de Geheugenkliniek kan je terecht bij de dienst geriatrie en het geriatrisch dagziekenhuis.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!