Afbeelding 1

Geriatrie

Contact

Route: 95

058 33 33 26
secretariaat.geriatrie@azwest.be

Maak geen afspraak via e-mail maar telefonisch.

Bij ons staat je zorg en welzijn als oudere patiënt centraal. We bieden gespecialiseerde medische zorg en ondersteuning aan oudere volwassenen om hun gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren.

Ons ervaren team van geriaters, verpleegkundigen en therapeuten is speciaal opgeleid om te zorgen voor de unieke behoeften van oudere patiënten. We begrijpen de complexiteit van ouderdomgerelateerde aandoeningen en streven we naar een complete aanpak van je gezondheid.

De dienst geriatrie bestaat uit 2 hospitalisatie-afdelingen, het geriatrisch dagziekenhuis, geriatrische consultaties en het team interne liaison geriatrie.

Op onze afdelingen behandelen we verschillende medische aandoeningen die vaak voorkomen bij ouderen, zoals mobiliteitsproblemen, infecties, osteoporose, dementie, diabetes, hart- en vaatziekten. Er wordt specifiek rekening gehouden met de verhoogde kwetsbaarheid van oudere patiënten.

Naast medische zorg is er uitgebreide aandacht voor het bevorderen van je welzijn en zelfstandig functioneren. We werken samen met een team van ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere zorgverleners om je te ondersteunen bij je fysieke revalidatie en behoud van je dagelijkse activiteiten.

Tijdens een dagopname op het geriatrisch dagziekenhuis kan de oudere patiënt o.a. behandeld worden voor osteoporose, geheugentesten ondergaan en kan valproblematiek aangepakt worden. Ook is het geschikt voor patiënten die verschillende onderzoeken moeten ondergaan, zodanig dat de oudere patiënt slechts één maal de verplaatsing naar het ziekenhuis dient te maken.

Op de geriatrische consultatie kan je terecht om specifieke geriatrische syndromen te bespreken of een compleet nazicht te voorzien van je gezondheid en functioneren in thuissituatie. Vaak wordt er na een consultatie een verder nazicht voorzien via een opname op geriatrisch dagziekenhuis.

Met het team interne liaison geriatrie volgen we oudere patiënten met een verhoogde kwetsbaarheid op, die opgenomen liggen op andere afdelingen dan de dienst geriatrie. Dit om tegemoet te komen aan de specifieke, complexe noden van de oudere patiënt.

We vinden het belangrijk om een persoonlijke en respectvolle benadering te hanteren. We luisteren naar je behoeften en voorkeuren en betrekken je bij beslissingen over je zorgtraject. Ook je familie en mantelzorgers zijn welkom en worden betrokken bij het zorgproces.

Als je vragen hebt, een afspraak wil maken of meer informatie nodig hebt over onze dienst geriatrie, staan we klaar om te helpen. Je kan contact met ons opnemen via de aangegeven kanalen. We streven ernaar om je de beste zorg en ondersteuning te bieden, zodat je kan blijven genieten van een kwaliteitsvolle oudere dag.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!