Aandoeningen

Piriformis syndroom

Dienst:

Orthopedie
Het piriformis syndroom of "deep gluteal syndrome" is een vaak miskende diagnose. Het wordt zelden door artsen (zelfs specialisten) erkend.

De oorzaak is een overdruk op een zijtak van de n. ischiadicus (de grootste zenuw in de benen) waarbij typische zenuwpijn het leven ondraaglijk kan maken.

De oorzaak wordt niet steeds gevonden. Vaak gaat het om een lokaal trauma of herhaaldelijke trauma's vb. zitten op een portefeuille. Het kan ook optreden na het plaatsen van een totale heupprothese via een "posterieure" toegangsweg waarbij de piriformis wordt losgemaakt en vastgehecht. Het probleem typeert zich door uitgesproken pijn, vaak brandend, ter hoogte van de bilstreek (gluteaal) en voornamelijk tijdens het zitten. De pijn is normaal NIET aanwezig tijdens het wandelen. Ruglig kan de pijn ook uitlokken. De diagnose kan klinisch worden gesteld doch wordt best bevestigd op een electromyografie door een fysische geneesheer die wel bekend is met het probleem. Als behandeling wordt vaak een proefinfiltratie gegeven ter hoogte van de aanhechting van deze pees. Vaak blijft de pijn niet definitief weg en dient verdere behandeling te worden uitgevoerd.

Een "endoscopische release" kan u op een zeer elegante manier volledige pijnvrij maken quasi onmiddellijk na de ingreep. Deze ingreep wordt in België slechts door zeer weinig specialisten uitgevoerd daar het probleem weinig erkend / begrepen wordt.

De ingreep gebeurt via een kijkoperatie (2 minimale gaatjes) waarbij de pees wordt vrijgemaakt van de zenuw. Dit kan via dagziekenhuis.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!