Onderzoek

SSEP/MEP

Een onderzoek met somato-sensorisch-geëvoceerde potentialen (SSEP) meet en registreert de werking van de gevoelsbanen. Een onderzoek met motorisch geëvoceerde potentialen (MEP) meet en registreert de werking van de motorische zenuwbaan

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!