Kinesitherapie inline

Geriatrisch support team

Contact

Route: 186

058 33 38 78
Het geriatrisch support team is een onderdeel van het zorgprogramma geriatrie en richt zich tot kwetsbare ouderen, ouder dan 75 jaar, die niet opgenomen zijn op de dienst geriatrie.

Het is een mobiel, multidisciplinair team met geriatrische expertise die ondersteuning en advies verleent aan het medisch team van de afdeling waar je verblijft.

Een verpleegkundige of ergotherapeut van het team bezoekt jou tijdens jouw opname en beluistert jouw lichamelijke, sociale en emotionele noden. Er is specifieke aandacht voor zaken die eigen zijn aan het ouder worden zoals verminderde zelfredzaamheid, een afname van de eetlust, verminderde mobiliteit, geheugenproblemen, de organisatie van de thuissituatie en emotionele problemen.

We geven je advies rond valpreventie, hulpmiddelen, organisatie van de thuissituatie, goede zelfzorg, …

Indien nodig adviseren we ook bijkomende paramedische hulp zoals kinesitherapie, logopedie, een gesprek met de psycholoog, een consult van de sociaal assistente, diëtist,... Dit gebeurt steeds in samenspraak met jou, jouw eigen behandelende arts en onze geriaters.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!