Registratie stage

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen in ons ziekenhuis en je een buitengewone leerervaring te bieden. Om je stage officieel te registreren en alles voor te bereiden voor een vlotte start, vragen we je om ons inlichtingsformulier in te vullen.

Dit formulier moet ten minste 10 dagen voor aanvang van je stage bij ons worden ingediend. Indien je je vooraf niet registreert, zal dit een uitstel van de start van je stage veroorzaken.

Let op: een registratie van je stage is pas mogelijk als je stage aanvraag werd goedgekeurd door de stagecoördinator van az West en jouw onderwijsinstelling.

Je naam:
Adres

Geef hier een emailadres op waar we je het makkelijkst op kunnen bereiken.

Geef hier jouw stageperiode op: dd/mm/jjjj

Gegevens van de school
Welk soort stage?
Heb je al stage gelopen in az West?
Ik bevestig dat ik het arbeidsgeneeskundig attest ter beschikking heb tijdens mijn stage en steeds kan voorleggen ter inzage.  
Ik bevestig de nodige instructievideo’s over het elektronisch patiëntendossier KWS doorgenomen te hebben  
Privacy 

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!