Algemeen Medisch nieuws Geplaatst op 05 mei 2023

Gentle sectio: een gezinsgerichte keizersnede

Sinds kort kan je bij az West bevallen met een gentle sectio. Hierbij gaan we zoveel mogelijk de beleving van een natuurlijke bevalling nabootsen bij een keizersnede. Het grootste verschil met een gewone keizersnede is dat de baby in een rustige en liefdevolle omgeving geboren wordt en na een kort onderzoek van de kinderarts onmiddellijk op de blote huid van de mama wordt gelegd om zo samen te skinnen. De eerste ervaringen op onze materniteit lieten alvast een positieve indruk na, zowel voor de kersverse ouders als voor de vroedvrouwen.
Gentle sectio

Het belang van huid-op-huid contact

Wereldwijd duiden onderzoeken de laatste jaren op het belang van skinnen tijdens het eerste uur na de geboorte. Dit is zowel van belang voor de moeder als voor de baby. Het skinnen kent vele voordelen zoals o.a. onderkoeling tegengaan, een directe band creëren met mama en partner, stress reduceren, borstvoeding stimuleren en een sneller herstel op gang brengen. Onderzoek toont aan dat vrouwen die via een gewone keizersnede bevallen minder voldoening ervaren en een hoger risico op een postnatale depressie hebben. Dit belangrijke moment kan dus op korte én lange termijn heel wat gezondheidsvoordelen met zich meebrengen.

Gentle sectio in opmars

Een keizersnede is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis voor de mama en haar baby. Daarom werd er een nieuwe procedure ontwikkeld, namelijk de gentle sectio. Bij deze procedure ligt de focus vooral op het creëren van een rustige en ontspannen omgeving en op het huid-op-huid contact tussen mama en baby (skinnen).

Het koude en steriele aspect van de operatiezaal tijdens een keizersnede gaan we bij een gentle sectio zoveel mogelijk tegen. De gentle sectio wordt op de dag van vandaag vooral toegepast bij een geplande keizersnede zonder complicaties.

Wat houdt een gentle sectio nu juist in?

  • Het geluid van apparaten wordt verminderd om een rustigere en meer ontspannen omgeving te creëren.
  • De partner of vertrouwenspersoon mag plaatsnemen bij de moeder.
  • De schouders en borst van de moeder blijven vrij van monitors zodat direct huidcontact met de baby mogelijk wordt.
  • De baby komt (na een korte controle door de kinderarts) huid op huid bij mama te liggen, met extra warme doeken.
  • Ouders kunnen samen genieten van het eerste moment met hun pasgeboren baby en worden niet van elkaar gescheiden.
  • Na de keizersnede kunnen de ouders samen met hun baby onmiddellijk naar de materniteit zonder verblijf in de ontwaakruimte.

Tijdens het hele proces blijven de mama, partner en baby continu samen en worden ze heel nauw door de vroedvrouw opgevolgd. Door deze aanpassingen voelt de procedure minder klinisch en stressvol aan voor de moeder, wat aan haar herstel na de keizersnede bijdraagt.

Bevallen in az West

Tijdens de prenatale consultaties bij de vroedvrouw en de gynaecoloog geven we de ouders zoveel mogelijk info over deze procedure. Op de dag van de ingreep wordt het koppel van begin tot eind door de vroedvrouw begeleid. Belangrijk om te weten is dat aanpassingen steeds bespreekbaar zijn. Op voorhand wordt duidelijk afgesproken hoe de rol van de partner wordt ingevuld en wat hij/zij wil meevolgen. We hopen hiermee dat toekomstige ouders een keizersnede op een warmere manier kunnen ervaren!

Dit nieuw zorgpad kwam tot stand dankzij de warme medewerking van artsen, vroedvrouwen en operatieverpleegkundigen.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!