Euthanasie

Als je ongeneeslijk ziek bent en ondraaglijk lijdt, is er de mogelijkheid om op een humane manier te sterven. Bij een ongeneeslijke ziekte met ondraaglijk lijden heb je het recht om euthanasie te overwegen. Euthanasie houdt in dat een arts - op jouw uitdrukkelijke verzoek - het leven beëindigt. Bespreek dit onderwerp met je arts.

Euthanasiebeleid

Bij az West hanteren we de procedure zoals vastgelegd in de wet. De wet staat euthanasie toe onder bepaalde voorwaarden:


Het is belangrijk om altijd je vragen of wensen eerst te bespreken met je behandelend arts. Artsen hebben ook het recht om een euthanasieverzoek te weigeren. Als de arts besluit om dit te doen, moet hij of zij dit tijdig aan de patiënt mededelen. In dat geval kan de patiënt contact opnemen met een andere arts. De andere arts is verplicht om het patiëntendossier door te geven aan de door de patiënt gekozen arts, die vervolgens het verzoek opnieuw zal beoordelen

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!