Operatiekwartier

Ons Operatiekwartier is een essentieel onderdeel van ons ziekenhuis, waar hooggekwalificeerde medische teams hoogwaardige chirurgische zorg bieden aan patiënten van alle leeftijden en met diverse aandoeningen.

In een Operatiekwartier, ook wel operatiekamer genoemd, vinden chirurgische ingrepen plaats onder steriele en gecontroleerde omstandigheden. Het is een cruciale ruimte in het ziekenhuis waar een team van hooggekwalificeerde medische professionals samenwerkt om verschillende soorten operaties uit te voeren. Hier zijn de belangrijkste stappen en activiteiten die in een Operatiekwartier plaatsvinden:

  • Voorbereiding: Voordat een operatie begint, wordt de patiënt voorbereid op de ingreep. Dit omvat het controleren van de medische geschiedenis, het beoordelen van eventuele allergieën of medicatiegebruik en het markeren van het te opereren gebied op het lichaam.
  • Steriliteit en hygiëne: Het Operatiekwartier is een steriele omgeving om infecties te voorkomen. Chirurgen, verpleegkundigen en ander personeel dragen speciale kleding, zoals steriele handschoenen en jassen, en volgen strikte protocollen om de steriliteit te handhaven.
  • Anesthesie: Een anesthesist zorgt voor het toedienen van de juiste vorm van anesthesie aan de patiënt, afhankelijk van het type operatie en de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit kan algemene anesthesie zijn, waarbij de patiënt volledig buiten bewustzijn is, regionale anesthesie, waarbij alleen een deel van het lichaam verdoofd is, of lokale anesthesie, waarbij alleen het te opereren gebied verdoofd is.
  • Chirurgische ingreep: De chirurg voert de operatie uit met behulp van speciale instrumenten en apparatuur die nodig zijn voor de specifieke ingreep. Het doel van de operatie kan variëren, van het verwijderen van een tumor tot het herstellen van beschadigde organen of weefsels.
  • Monitoring en beeldvorming: Tijdens de operatie wordt de patiënt voortdurend gemonitord door medische apparatuur, zoals hartmonitors en bloeddrukmeters. Beeldvormende technieken, zoals röntgenfoto's, CT-scans of MRI's, kunnen ook worden gebruikt om de voortgang van de operatie te controleren.
  • Hechting en sluiting: Na de chirurgische ingreep worden wonden gehecht en afgesloten om een goede genezing te bevorderen. Afhankelijk van het type operatie kunnen oplosbare hechtingen worden gebruikt die vanzelf oplossen, of niet-oplosbare hechtingen die later handmatig worden verwijderd.
  • Nazorg: Na de operatie wordt de patiënt naar de postoperatieve afdeling gebracht, waar ze nauwlettend worden geobserveerd tijdens het herstelproces. Pijnmanagement en medicatie worden ook gecontroleerd om het comfort van de patiënt te waarborgen.

Het Operatiekwartier is een geavanceerde en cruciale afdeling in het ziekenhuis, waar nauwgezet toezicht, precisie en zorgvuldige planning samenkomen om patiënten de best mogelijke chirurgische zorg te bieden.

Diensthoofd

Hoofdverpleegkundige

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!