Onderzoek

CT geleide transthoracale punctie

CT-geleide transthoracale punctie is een medische procedure waarbij een dunne naald onder begeleiding van een CT-scan in de borst wordt ingebracht om weefsel- of vochtmonsters te verkrijgen. Het wordt gebruikt voor diagnostische doeleinden en om de aard van afwijkingen in de borst te beoordelen.

Deze procedure wordt uitgevoerd om weefselmonsters te verkrijgen voor analyse bij vermoeden van tumoren, infecties of andere afwijkingen in de borstholte. Het helpt bij het stellen van een nauwkeurige diagnose en het bepalen van de juiste behandeling.

Tijdens de procedure wordt je op een CT-onderzoekstafel geplaatst, waarbij de CT-scanner wordt gebruikt om de exacte locatie van de afwijking in de borst te visualiseren. Een dunne naald wordt vervolgens onder begeleiding van de CT-scan in de borstholte ingebracht om weefsel- of vochtmonsters te verzamelen.

Deze procedure wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of klinische omgeving en vereist vaak lokale verdoving. Het is een veilige manier om nauwkeurige diagnostische informatie te verkrijgen.

CT-geleide transthoracale punctie biedt de mogelijkheid om weefselmonsters te verkrijgen zonder de noodzaak van chirurgische ingrepen. Het is een effectieve methode voor het vaststellen van de aard van borstafwijkingen.

Na de procedure kun je doorgaans je dagelijkse activiteiten hervatten. Je zorgverlener zal de resultaten analyseren en deze met je bespreken om eventuele verdere stappen te plannen.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!