Aandoeningen

Gastro-intestinale bloeding

Een gastro-intestinale bloeding is een aandoening waarbij er bloedverlies optreedt in het maag-darmkanaal, wat kan leiden tot zichtbaar bloed in de ontlasting of bloedbraken. Dit is een ernstige medische aandoening die onmiddellijke aandacht vereist.

Er zijn verschillende oorzaken van gastro-intestinale bloeding, waaronder maagzweren, diverticulose, bloedvatafwijkingen, ontstekingsziekten van de darmen (zoals de ziekte van Crohn), en soms kanker. Het kan ook worden veroorzaakt door het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's).

Symptomen van gastro-intestinale bloeding kunnen zijn:

  • Zichtbaar bloed in de ontlasting (donker, teerachtig of helder rood).
  • Bloedbraken.
  • Zwarte, teerachtige ontlasting.
  • Buikpijn en krampen.
  • Duizeligheid of flauwvallen als gevolg van bloedverlies.

De diagnose van gastro-intestinale bloeding omvat vaak bloedonderzoek, endoscopie (een procedure waarbij een flexibele buis met een camera wordt gebruikt om het maag-darmkanaal te onderzoeken), beeldvorming van de buik. De behandeling is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de bloeding. Het kan variëren van medicijnen om bloedingen te stoppen tot chirurgische ingrepen om de oorzaak van de bloeding te behandelen.

Leven met een gastro-intestinale bloeding vereist medische opvolging om de onderliggende oorzaak aan te pakken en te voorkomen dat de bloeding terugkeert. Het is belangrijk om eventuele voorgeschreven medicijnen te nemen en veranderingen in levensstijl te overwegen om verdere bloedingen te voorkomen.

Als je symptomen hebt die wijzen op een gastro-intestinale bloeding, zoals bloed in de ontlasting of bloedbraken, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Dit is een noodgeval en vereist directe aandacht.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!