Onderzoek

Gehoortesten (audiometrie, tympanogram, oto-akoestische emissies, BERA)

Gehoortesten zijn medische onderzoeken die worden uitgevoerd om de gehoorfunctie te evalueren. Deze tests helpen bij het beoordelen van het gehoorvermogen, het identificeren van gehoorproblemen en het bepalen van de beste behandelingsmogelijkheden.

Er zijn verschillende soorten gehoortesten beschikbaar, afhankelijk van de leeftijd, symptomen en specifieke behoeften van de persoon:

  • Audiometrie: Meet het gehoorvermogen door tonen van verschillende frequenties en intensiteiten af te spelen en te vragen om te reageren wanneer je ze hoort.
  • Tympanogram: Meet de beweging van het trommelvlies en de druk in het middenoor om de werking van het middenoor te beoordelen.
  • Oto-akoestische emissies (OAE): Meet de geluiden die door het binnenoor worden geproduceerd in reactie op geluidsprikkels om het functioneren van het binnenoor te beoordelen.
  • Brainstem Auditory Evoked Response (BERA): Meet de elektrische activiteit van de gehoorzenuw en de hersenstam om gehoorverlies te identificeren en de locatie van het gehoorprobleem te bepalen.

Gehoortesten zijn veilig, pijnloos en worden meestal uitgevoerd door een KNO-arts. Ze kunnen worden uitgevoerd bij zowel kinderen als volwassenen en zijn van vitaal belang bij het stellen van een nauwkeurige diagnose en het bepalen van de juiste behandelingsopties.

Als je vermoedt dat je gehoorproblemen hebt, is het raadzaam om een gehoortest te laten uitvoeren. Een vroege detectie van gehoorproblemen kan leiden tot een betere behandeling en het voorkomen van verdere gehoorschade.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!