Onderzoek

H. pylori-ademtest

De H. pylori-ademtest is een medische test die wordt gebruikt om de aanwezigheid van Helicobacter pylori-bacteriën in de maag te detecteren. H. pylori is een bacterie die maagzweren en gastritis kan veroorzaken.

Een H. pylori-ademtest kan worden aanbevolen om de aanwezigheid van H. pylori in de maag te bevestigen of uit te sluiten. Dit kan nodig zijn bij symptomen zoals maagpijn, brandend maagzuur, of indigestie, of als onderdeel van een maagonderzoek.

Tijdens de H. pylori-ademtest krijg je een speciale vloeistof of een capsule met een gelabelde koolstofverbinding. Als H. pylori in de maag aanwezig is, zal het de koolstofverbinding afbreken en kooldioxide produceren. Je ademt vervolgens in een speciaal apparaat om het gehalte aan gelabelde kooldioxide te meten.

De H. pylori-ademtest is niet-invasief en pijnloos. Je hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen, zoals vasten, en kunt na de test gewoon je dagelijkse activiteiten hervatten.

Als je een H. pylori-ademtest wordt aanbevolen, bespreek dan eventuele zorgen of vragen met je zorgverlener. Ze kunnen je informeren over de procedure, mogelijke voorbereidingen en wat je kunt verwachten tijdens de test.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!