Behandeling

Heuparthroscopie

Dienst:

Orthopedie
Een arthroscopie is een kijkoperatie van een gewricht, in dit geval het heupgewricht. Door middel van een drie tot vier kleine gaatjes wordt toegang verleend tot het heupgewricht. Daar de heup moeilijker toegankelijk is wordt deze operatie uitgevoerd op een zogenaamde tractietafel waarbij de heup wat wordt opengerokken om gemakkelijker te kunnen werken.

Waarom een heuparthroscopie?

Femoro-acetabulair impingement (FAI)

Er bestaan verschillende types FAI (cf heupaandoeningen).

Tijdens een arthroscopie worden de verschillende letsels tegelijkertijd aangepakt. Zo kan een labrumhechting uitgevoerd worden in combinatie met een CAM of pincerresectie. Aanwezige kraakbeenletsels worden tegelijkertijd behandeld indien mogelijk.

Psoas impingement

Dit wordt ook wel eens "internal snapping hip" genoemd (cf heupaandoeningen). De psoaspees loopt over de voorrand van het acetabulum. Tijdens de arthroscopie kan een zogenaamde release worden uitgevoerd van deze pees waarbij een deel van de pees wordt doorgesneden. Hierdoor wordt de pees verlengd zodat deze niet meer gespannen staat over het acetabulum.

Vreemde lichamen of "loose bodies"

Dit zijn vaak losse kraakbeenfragmentjes die de heup hinderen tijdens het bewegen en blokkages kunnen veroorzaken. Deze kunnen dan eenvoudig verwijderd worden via een kijkoperatie.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!