Onderzoek

Laryngoscopie en stroboscopie

Laryngoscopie is een medisch onderzoek waarbij de keel en het strottenhoofd worden geëvalueerd met behulp van een instrument dat een laryngoscoop wordt genoemd. De laryngoscoop wordt in de keel geplaatst, waardoor de arts een duidelijk zicht krijgt op de stembanden en andere structuren in het strottenhoofd. Dit onderzoek kan helpen bij het diagnosticeren van stemproblemen, keelklachten en andere aandoeningen die van invloed zijn op de keel en de stem.

Stroboscopie is een specifieke vorm van laryngoscopie waarbij een stroboscooplicht wordt gebruikt om de trillingen en bewegingen van de stembanden in slow-motion te bekijken. Dit geeft de arts gedetailleerdere informatie over de werking van de stembanden en kan helpen bij het identificeren van eventuele afwijkingen, zoals stembandverlamming of stembandknobbels.

Beide procedures worden uitgevoerd door een KNO-arts en kunnen worden uitgevoerd met lokale verdoving om het comfort van de patiënt te waarborgen. Het kan nodig zijn om de keel enigszins te verdoven of een verdovende spray te gebruiken om het kokhalzen te minimaliseren.

Laryngoscopie en stroboscopie zijn nuttige instrumenten bij de evaluatie en diagnose van stem- en keelaandoeningen. Het kan helpen bij het bepalen van de juiste behandelingsopties, zoals stemtherapie, medicatie of chirurgie, afhankelijk van de specifieke bevindingen.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!