Onderzoek

Leverbiopsie

Een leverbiopsie is een medische procedure waarbij een klein stukje weefsel uit de lever wordt verwijderd voor onderzoek. Het wordt uitgevoerd om de gezondheid van de lever te beoordelen, mogelijke aandoeningen te diagnosticeren en de ernst van leverziekten te bepalen.

Een leverbiopsie kan worden aanbevolen om verschillende redenen, zoals:

  • Diagnose: Het stellen van een nauwkeurige diagnose bij leveraandoeningen, zoals hepatitis, cirrose, of leverkanker.
  • Evaluatie van Leveraandoeningen: Het beoordelen van de ernst en omvang van een leverziekte om de juiste behandeling te plannen.
  • Monitoring van Behandeling: Het volgen van de effectiviteit van behandelingen bij leveraandoeningen.

Tijdens een leverbiopsie wordt een dunne naald ingebracht in de lever om een klein stukje weefsel te verwijderen. Er zijn verschillende methoden voor het uitvoeren van een leverbiopsie, waaronder percutane biopsie, transjugulaire biopsie en laparoscopische biopsie. De keuze van de methode hangt af van de specifieke situatie van de patiënt.

Een leverbiopsie is meestal een korte procedure en wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. Na de biopsie kun je enige tijd ongemak ervaren, maar dit is meestal van korte duur. Je wordt meestal enkele uren geobserveerd voordat je naar huis mag.

Als je een leverbiopsie wordt aanbevolen, bespreek dan eventuele zorgen of vragen met je zorgverlener. Ze kunnen je informeren over de procedure, mogelijke voorbereidingen, en wat je kunt verwachten na de biopsie.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!