Aandoeningen

Multipel myeloom

Multipel Myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, is een vorm van bloedkanker die het beenmerg aantast. Het treft meestal plasmacellen, een soort witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van antilichamen.

Symptomen kunnen zijn: botpijn, vermoeidheid, botbreuken, bloedarmoede, frequente infecties en gewichtsverlies. Het kan worden gediagnosticeerd via bloedonderzoek, urineonderzoek, beenmergbiopsie en beeldvormingstests.

Hoewel er geen genezing is voor multipel myeloom, zijn er behandelingen die de groei van kankercellen kunnen beheersen en de symptomen kunnen verlichten. Behandelingsopties kunnen chemotherapie, gerichte therapie, immunotherapie en stamceltransplantatie omvatten.

De prognose en behandelingsaanpak kunnen variëren afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt en de fase van de ziekte.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!