Onderzoek

Nuchal-Translucentietest (NT-test)

Dienst:

Gynaecologie

De nuchal-translucentietest, of NT-test, is een niet-invasieve prenatale screeningstest die tijdens de vroege zwangerschap wordt uitgevoerd. Het meet de dikte van de nekplooi van de foetus en beoordeelt het risico op bepaalde genetische aandoeningen en hartafwijkingen.

De NT-test wordt meestal aangeboden aan aanstaande moeders om het risico op genetische syndromen, zoals het syndroom van Down (trisomie 21) en het syndroom van Edwards (trisomie 18), te beoordelen. Het kan ook helpen bij het identificeren van mogelijke hartafwijkingen bij de baby.

Er is meestal geen specifieke voorbereiding nodig voor de NT-test. Deze test wordt meestal uitgevoerd tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap, en je arts zal je adviseren over de timing en eventuele andere relevante informatie.

Tijdens de NT-test wordt een echografie uitgevoerd om de dikte van de nekplooi van de foetus te meten. Dit wordt gedaan door een speciale echo te maken van de baby in de baarmoeder. De resultaten van de test, samen met andere factoren zoals de leeftijd van de moeder, worden gebruikt om het risico op genetische syndromen te berekenen.

Na de NT-test kun je je normale activiteiten voortzetten. De resultaten worden meestal enkele dagen tot enkele weken later aan je gemeld. Als de testresultaten wijzen op een verhoogd risico, kan verdere diagnostische testing, zoals NIPT of een vruchtwaterpunctie, worden aanbevolen voor definitieve bevestiging.

Als je vragen hebt over de NT-test of als je overweegt deze test te laten uitvoeren, neem dan contact op met je verloskundige, gynaecoloog of het medisch team in ons ziekenhuis. Ze zijn er om je te begeleiden, te ondersteunen en al je vragen te beantwoorden, zodat je de best mogelijke zorg tijdens je zwangerschap krijgt.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!