Aandoeningen

Slijmbeursontsteking elleboog (bursitis olecrani)

Dienst:

Orthopedie
De grootste slijmbeurs (bursa) van de elleboog bevindt zich op het achterste uiteinde van de ellepijp (ulna). Als de bursa ontstoken is spreken we van een bursitis.

Dit gaat gepaard met een ballonvormige zachte zwelling aan de achterkant van de elleboog. Vaak is dit pijnlijk maar niet altijd. De elleboog kan rood of warm zijn. Als de roodheid, warmte en pijn op de voorgrond staan, dan kan het ook gaan om een infectie. Het is daarom belangrijk dat een arts de bursitis onderzoekt. Een bacteriële infectie van de bursa kan optreden na een wondje aan de elleboog of als het immuunsysteem van de patiënt onvoldoende werkt ten gevolge van een ziekte of medicatie. Een bursitis kan ontstaan om verschillende redenen. Teveel op de elleboog steunen kan een bursitis uitlokken. Een bursitis kan ook ontstaan na een operatie aan de elleboog. Tenslotte kan een extra gevormd stukje bot aan de achterzijde van de elleboog het risico op een bursitis verhogen.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!