Aandoeningen

Tandvlees- en mondslijmvliesafwijkingen

Letsels aan het tandvlees en het mondslijmvlies zijn veelvoorkomende mondproblemen. In de meeste gevallen kan je tandarts al een nauwkeurige diagnose stellen en een geschikte behandeling starten. Als de aard van het letsel echter onduidelijk is of als het aanhoudt ondanks behandeling, kan een verwijzing naar een kaakchirurg nodig zijn voor verder onderzoek. Dit komt doordat mondslijmvliesafwijkingen symptomen kunnen zijn van lokale problemen zoals schimmelinfecties, maar ook van algemene aandoeningen zoals diabetes.

Mondslijmvliesafwijkingen kunnen zich voordoen in gebieden zoals het tandvlees, de wangen, de lippen, de tong en het gehemelte. De tandarts zal eerst proberen de oorzaak van het letsel te achterhalen. Dit kan variëren van een simpele irritatie tot schimmelinfecties, allergische reacties, of zelfs tekenen van systemische ziekten. In sommige gevallen kan het nodig zijn om aanvullende tests uit te voeren, zoals beeldvorming, bloedonderzoek, uitstrijkjes of zelfs een weefselbiopsie, om de juiste diagnose te stellen.

Zodra de diagnose is gesteld, kan de juiste behandeling worden ingezet. De aanpak kan variëren, afhankelijk van de oorzaak van het letsel. Dit kan onder andere medicatie omvatten om schimmelinfecties te behandelen, allergenen te vermijden, of veranderingen in levensstijl om symptomen van algemene aandoeningen onder controle te houden. In sommige gevallen kan een operatieve ingreep nodig zijn om het letsel te verwijderen of te corrigeren.

Als je tandarts twijfels heeft over de aard van het letsel of de behandelingsrespons, kan hij of zij je doorverwijzen naar een kaakchirurg voor gespecialiseerde zorg. De kaakchirurg zal een grondiger onderzoek uitvoeren, inclusief beeldvorming of biopsie indien nodig. Dit zorgt ervoor dat de juiste diagnose wordt gesteld en de meest effectieve behandeling wordt geïnitieerd.

Mondslijmvliesafwijkingen vereisen vaak multidisciplinaire zorg, waarbij tandartsen en kaakchirurgen samenwerken om je de beste behandeling te bieden. Door tijdige diagnose en behandeling kunnen mondproblemen met succes worden aangepakt. Als je last hebt van een mondslijmvliesafwijking die niet verdwijnt of als je tandarts twijfels heeft, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een grondig onderzoek en de juiste zorg.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!