Aandoeningen

Wortelpuntontsteking

Een wortelpuntontsteking, ook wel apicale parodontitis genoemd, kan optreden als de tandzenuw afsterft, meestal als gevolg van een diep tandbederf. In de meeste gevallen kan je tandarts deze aandoening behandelen door de tandzenuw te verwijderen, een procedure die bekend staat als ontzenuwen. De holte binnenin de tand wordt dan opgevuld met een rubberachtig materiaal. Deze behandeling is meestal effectief.

In sommige gevallen ontstaat er echter een ontsteking of cyste aan de punt van de tandwortel. In deze situatie is herbehandeling, waarbij de ontzenuwingsprocedure wordt herhaald, meestal de eerste keuze. Als herbehandeling echter niet succesvol is of als de ontsteking aanhoudt, kan het nodig zijn om de punt van de tandwortel en de ontsteking of cyste chirurgisch te verwijderen. Deze ingreep wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt meestal slechts ongeveer een half uur.

Tijdens de chirurgische ingreep maakt de kaakchirurg een kleine incisie om toegang te krijgen tot de punt van de tandwortel. De ontstoken of geïnfecteerde weefsels worden verwijderd, en in sommige gevallen kan een deel van de wortelpunt worden afgesneden. Nadat de procedure is voltooid, wordt de incisie gesloten met hechtingen.

Na de ingreep krijg je instructies voor de nazorg, waaronder het omgaan met eventuele pijn of zwelling. Het is belangrijk om zorgvuldig de instructies van de kaakchirurg op te volgen en eventuele voorgeschreven medicatie te gebruiken.

Een wortelpuntontsteking kan optreden als gevolg van tandbederf en vereist doorgaans een ontzenuwingsbehandeling door je tandarts. Herbehandeling is meestal de eerste stap als er complicaties optreden. Chirurgische verwijdering van ontstoken weefsels aan de punt van de tandwortel is nodig als andere behandelingen niet effectief zijn. De ingreep is relatief kort en wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. Volg nauwgezet de nazorginstructies om een succesvol herstel te bevorderen.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!