Afdeling intensieve zorgen

Op intensieve zorgen worden patiënten opgenomen met een ernstige aandoening waarbij continue bewaking van de vitale functies (hartritme, ademhaling, bloeddruk, hersenfunctie, nierfunctie) noodzakelijk is.

Bezoekuren:

 • 15u00 tot 15u30
 • 19u00 tot 19u30

Afspraken omtrent bezoek:

 • Bezoek is beperkt tot naaste familieleden, die minstens 14 jaar oud zijn, en maximaal 2 personen tegelijk.
 • Bezoek van kinderen op de afdeling dient vooraf met de verpleegkundige te worden overlegd.
 • We vragen je om te wachten tot de verpleegkundige je komt halen.
 • In overleg met de verpleegkundige kan van de bezoekregeling worden afgeweken indien om bepaalde redenen de vastgestelde bezoekuren niet kunnen worden nageleefd.

Hygiëne en speciale maatregelen:

 • Uit hygiënische overwegingen vragen we je om geen bloemen mee te brengen op de afdeling. Voor het betreden van de patiëntenkamer, gelieve je handen te ontsmetten.
 • In sommige gevallen kunnen aanvullende isolatiemaatregelen nodig zijn, waarover je door de verpleegkundige wordt geïnformeerd voordat je de patiëntenkamer betreedt.

Wacht niet in de gang:

 • We vragen je vriendelijk om niet in de gang te wachten, maar om plaats te nemen in de wachtzaal om overlast voor ander personeel te voorkomen.

Telefonische bereikbaarheid:

 • Heb je tussendoor informatie nodig? Onze verpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar. Je kunt ons dag en nacht bereiken op 058 33 30 70.
 • De arts komt 's ochtends op de kamers langs. Informatie van de artsen wordt vaak pas in de namiddag doorgegeven.

Contactinformatie:

 • Route 65
 • Telefoonnummer: 058 33 30 70

Diensthoofd

Hoofdverpleegkundige

Onthaalbrochure IZ

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!