Behandeling

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Voor patiënten met matige tot ernstige OSAS kan de kaakchirurg ook een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) vervaardigen. Dit is een uitneembaar mondstukje dat op de eigen tanden van de patiënt aansluit en de onderkaak in een meer voorwaartse positie brengt. Dit heeft als doel de luchtweg open te houden en te voorkomen dat deze 's nachts instort.

Een MRA wordt vaak overwogen als een behandelingsoptie voor mensen met OSAS, vooral in gevallen van matige tot ernstige OSAS waarbij andere behandelingen, zoals CPAP, minder geschikt zijn of niet goed worden verdragen. Een MRA kan effectief zijn bij het verminderen van ademhalingsproblemen tijdens de slaap en het verminderen van snurken.

Het proces van MRA-behandeling:

  1. Diagnose en Beoordeling: Een grondige diagnose van OSAS wordt gesteld door een arts, meestal een slaapspecialist, die de ernst van de aandoening bepaalt.
  2. Consult bij de Kaakchirurg: Als een MRA als geschikte behandeling wordt overwogen, zal de patiënt worden doorverwezen naar een kaakchirurg voor evaluatie.
  3. Aanmeten van het MRA: Als de beslissing wordt genomen om een MRA te gebruiken, wordt het apparaat op maat gemaakt voor de patiënt. Het mondstukje wordt ontworpen om op de tanden te passen en de onderkaak in een positie te houden die de luchtweg openhoudt.
  4. Gebruik van het MRA: De patiënt draagt het MRA tijdens de slaap en kan het eenvoudig in- en uitnemen.
  5. Opvolging en Aanpassingen: Regelmatige follow-upafspraken met de kaakchirurg zijn meestal vereist om de effectiviteit van het MRA te beoordelen en eventuele aanpassingen aan het apparaat te maken.

Een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) is een effectieve behandelingsoptie voor mensen met matige tot ernstige Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) voor wie andere behandelingen mogelijk minder geschikt zijn. Het MRA, ontworpen om de luchtweg open te houden door de onderkaak in een voorwaartse positie te brengen, kan snurken verminderen en de slaapkwaliteit verbeteren. Het is belangrijk om deze optie te overwegen na overleg met een arts of slaapspecialist. Regelmatige opvolging bij de kaakchirurg is nodig om de effectiviteit van het MRA te waarborgen.

Medische dienst

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!