Aandoeningen

Schildklieraandoeningen

De schildklier is een vlindervormige klier in de hals die verantwoordelijk is voor de productie van hormonen die essentieel zijn voor de stofwisseling en het reguleren van het energieniveau in ons lichaam. Schildklieraandoeningen kunnen invloed hebben op de werking van deze klier, wat een scala aan symptomen en gevolgen met zich mee kan brengen.

1. Hypothyroïdie: Bij hypothyroïdie produceert de schildklier onvoldoende schildklierhormonen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, gewichtstoename, koude intolerantie, droge huid, obstipatie en geestelijke traagheid.

2. Hyperthyroïdie: Bij hyperthyroïdie produceert de schildklier te veel schildklierhormonen. Dit kan leiden tot gewichtsverlies, een snelle hartslag, angstgevoelens, hitte-intolerantie, trillende handen en spierzwakte.

3. Schildkliernodus/cyste: Een schildkliernodus of cyste is een abnormale groei of vochtophoping in de schildklier. In de meeste gevallen zijn deze goedaardig, maar soms kunnen ze symptomen veroorzaken zoals moeilijk slikken, keelpijn of een zichtbare zwelling in de hals.

4. Schildklierkanker (SchildklierCA): Schildklierkanker is een zeldzame vorm van kanker die in de schildklier begint. Het kan verschillende vormen hebben en kan soms een zwelling in de hals veroorzaken. Vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal voor een succesvolle uitkomst.

5. Multinodulaire goiter: Een multinodulaire goiter is een vergroting van de schildklier, gekenmerkt door meerdere knobbels of cysten. Hoewel de meeste multinodulaire goiters goedaardig zijn, kunnen ze soms druk uitoefenen op nabijgelegen organen en symptomen veroorzaken zoals slikproblemen.

De diagnose van schildklieraandoeningen wordt gesteld door middel van bloedonderzoek, echografie, scintigrafie en soms een biopsie. De behandeling varieert afhankelijk van het type aandoening, maar kan bestaan uit medicatie, radioactief jodium, chirurgie of een combinatie van deze methoden.

Als je symptomen ervaart die wijzen op mogelijke schildklieraandoeningen, is het belangrijk om een afspraak te maken met een specialist. Vroegtijdige diagnose en een passende behandeling kunnen helpen om de symptomen te verlichten en complicaties te voorkomen.

Medische diensten

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!