Aandoeningen

Snurken

Snurken is een veelvoorkomend probleem waarbij tijdens de slaap een vibrerend geluid wordt geproduceerd als gevolg van een vernauwing in de luchtweg. Het geluid wordt veroorzaakt door de trilling van zacht weefsel, zoals het gehemelte en de huig, terwijl lucht erdoorheen stroomt.

Snurken kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • Verzwakte spieren in de keel: De spieren die de luchtweg openhouden kunnen verslappen tijdens de slaap, waardoor deze vernauwt en trillingen veroorzaakt.
  • Overgewicht: Overgewicht kan extra druk op de luchtwegen uitoefenen en de kans op snurken vergroten.
  • Anatomische afwijkingen: Sommige mensen hebben van nature nauwere luchtwegen of een afwijkende stand van de kaak, wat snurken kan veroorzaken.

Snurken kan vervelend zijn voor de snurker zelf, maar ook voor de partner of huisgenoten die het geluid kunnen horen. Het kan leiden tot vermoeidheid, slaperigheid overdag en verstoring van de slaapkwaliteit.

Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die kunnen helpen bij het verminderen of voorkomen van snurken. Dit kan onder meer het aanpassen van slaaphouding, gewichtsverlies, het vermijden van alcohol en slaapmiddelen, en het gebruik van speciale snurkbeugels of neusstrips om de luchtwegen open te houden, omvatten.

Als snurken ernstige problemen veroorzaakt of gepaard gaat met andere symptomen, zoals ademhalingsstilstand tijdens de slaap, is het belangrijk om een arts te raadplegen. Een NKO-arts kan de onderliggende oorzaak van het snurken evalueren en indien nodig een passende behandeling aanbevelen.

Medische diensten

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!