DSC8087
In de Obesitaskliniek kunnen aandoening worden behandeld zoals overgewicht en obesitas en dit op multidisciplinaire basis.

Een eerste oriënterende raadpleging gebeurt bij de endocrinoloog (Dr. van Durme of Dr. Sajevets) waarbij er een algemeen dossier zal worden opgesteld waarbij uw medische voorgeschiedenis, huidige medicatie en een lichamelijk onderzoek met bepaling van uw body mass index (dit is uw gewicht in verhouding tot uw lengte) zullen worden nagekeken.

Achtereenvolgens plannen we een uitgebreid labonazicht (om eventuele onderliggende stofwisselingsziekten uit te sluiten en uw suiker na te kijken), een visite bij de diëtiste om uw voedingsgewoonten na te gaan en - bij aanwezigheid van een eetstoornis - ook een controle bij de psycholoog.

Tijdens een tweede raadpleging worden alle resultaten besproken en in functie van deze, uw body mass index, en voorkeur, kan er dan voor een behandeling worden gekozen.

Deze zal altijd bestaan uit levensstijlaanpassingen met voedings- en bewegingsadvies.

Eventueel kan er bijkomend ook medicatie worden opgestart zoals metformine, orlistat (Xenical), naltrexone/bupropion (Mysimba), sema- of liraglutide (Ozempic, Rybelsus of Saxenda, zo u voor deze in aanmerking komt en i.f.v. de beschikbaarheid van de medicatie bij de apotheek.

Er kan ook worden gekozen voor een endoscopische oplossing (endosleeve, via Dr. Lamiroy van de dienst gastro-enterologie), of een heelkundige benadering (gastric bypass of sleeve gastrectomie, via Dr. Deylgat van de dienst abdominale heelkunde).

Mochten er obesitasgerelateerde complicaties worden vastgesteld, zoals leververvetting (steatosis) of slaapapneu syndroom, kan u voor verder nazicht en behandeling van deze worden doorverwezen, respectievelijk naar Dr. Vandenbussche van de dienst gastro-enterologie, en Dr. Vandooren van de dienst pneumologie.

Na opstart van een behandeling voorzien we in samenwerking met uw huisarts ook opvolging i.v.m. het aanhouden van de nodige levensstijladviezen, de evolutie van uw lichaamsgewicht en uw metabole parameters (zoals het tijdig opsporen van eventuele vitaminen- en mineralentekorten).

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!